Get Online Week 2015 në Shqipëri - Arbëria News

Get Online Week 2015 në Shqipëri

Fuqizohu; Punësohu

Insituti Shqiptar i Shkencave si pjesë e network Telecentre Europe ka startuar në Shqipëri fushatën Get Online Week. Ky event mbahet ne datat 23 deri 29 Mars në mbarë Europën. Qëllimi është të nxitet aftësimi në internet.Në Europë tregu i punës kërkon çdo ditë me mijëra profesionist që njohin internetin dhe teknologjinë. Por ndërsa kërkesa për punë me pagesë të mirë është e kënaqshme, adiposity njerëzit që kanë aftësi të punojnë janë më pak se kërkesa. Kjo Javë Promovuese synon ti nxis Europianët të Fuqizohen dhe Përfshihen në këtë treg pune. Mjeti është aftësimi. 20% e Europianëve nuk janë përdorues të internetit. 39% e forcave të punës nuk janë të aftësuar në përdorimin e teknologjisë. Rrjeti Telecentre Europe po punon gjatë kësaj jave përmes partnerëve lokal me rreth 5000 komunitete në qendra trajnuese. Synimi është të aftësohen rreth 50 mijë njerëz dhe të përfshihen dy milion qytetarë të Europës.

AIS si pjesë e network Telecentere Europe ka startuar në Shqipëri fushatën Get Online Week. Ky event mbahet ne datat 23 deri 29 Mars në mbarë Europën.

Në Shqipëri kjo javë do të shënojë trajnimin e të rinjve të katër shkollave të mesme publike; aplikimin e një sondazhi që ndihmon të kuptojë sa e përdorin internetin grupmoshat dhe profesionet e ndryshme si dhe mjaft evente mediatike që promovojnë aftësimin profesional në teknologjinë e informacionit.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 − two =