Banka e Shqipërsië akordon 13.3 miliardë lekë nga bonot e thesarit - Arbëria News

Banka e Shqipërsië akordon 13.3 miliardë lekë nga bonot e thesarit

Banka e Shqipërisë në ankandet e së martës, symptoms siguroi 13.3 miliardë lekë bono thesari me maturim 12 e 3 mujore, there nga 15.9 miliardë lekë që u shpallën për financim.

Kjo tregon se sistemi financiar dhe sidomos bankat nuk kanë më të njëjtën predispozitë për të rritur investimet në titujt e qeverisë. Ndryshimi i raporteve mes kërkesës dhe ofertës gjatë muajve të fundit ende nuk ka sjellë rritje të interesave.

Sipas BSH-së, në ankandet e së martës, bonot me maturim 12-mujor u emetuan me një interes mesatar të ponderuar prej 3.54%, në rritje të lehtë nga niveli 3.51% i ankandit paraardhës.
E papërfillshme ishte edhe rritja e interesave në ankandin e bonove 3-mujore, në 3.23%, nga 3.22% në ankandin e mëparshëm.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × two =