Fiks Fare/ Kompanitë fantazmë sfidojnë gjykatën! - Arbëria News

Fiks Fare/ Kompanitë fantazmë sfidojnë gjykatën!

Fiks Fare denoncoi sërish skandalin me matjet e audiencës së televizioneve në Shqipëri, ku kompania “fantazmë” sfidon edhe vendimet e gjykatës.

Firma “Telemetrix”, një nga dy kompanitë që mat audiencën me aparatura të pa kontroluara dhe të akredituara nga organet shtetërore, vazhdon të masë audiencën e Top Channel, megjithëse Gjykata e Shkallës së Parë dhe Apelit ka urdhëruar pezullimin e matjes. Institucionet shtetërore si AKEP-i ose Autoriteti i Konkurrencës “ngrenë duart”: Nuk kontrolloj dot!

Matja e audiencës së televizioneve në Shqipëri është një problem i hershëm. Megjithëse kanë kaluar shumë vite, ende sot e kësaj dite, nuk kemi asnjë institucion shtetëror që të masim sa shihet televizionet shqiptare, kush është i pari, i dyti apo kështu me radhë.

Gjatë kësaj kohe janë ngritur disa shoqëri private, të cilat pa ndonjë bazë ligjore, por të pa kontrolluar nga shteti, si dhe pajisjet e tyre nuk janë të licencuara apo të akredituara, kanë matur audiencën e televizioneve që xhirojnë miliona euro paga për punonjës, shpenzime të tjera, ose të ardhurat nga reklama. Asnjë nga institucionet shtetërore, si AMA apo AKEP-i, nuk kontrollon këto shoqëri private.

Pak muaj më parë, emisioni Fiks Fare, hulumtoi dy kompani “Telemetrix” dhe “Abacus”. Ne shkuam pranë këtyre dy firmave për të parë nëse ishin të licencuar, ose të akredituar nga ndonjë organ shtetëror. Asnjëri prej tyre nuk ishte i licencuar apo akredituar. Rezultoi se asnjë nga institucionet shtetërore nuk kontrollonte këto shoqëri.

Pas transmetimit të këtij hetimi, Gjykata e Tiranës, vendos të pezullojë matjen e audiencës nga shoqëria “Telemetrix”. Në dorë ka vendimin e Gjykatës së Apelit të Tiranës, e cila pezullon matjen e audiencës nga shoqëria “Telemetrix”.

Por, çfarë ka ndodhur më tej? Shoqëria “Telemetrix” vazhdon të masë audiencën e televizionit “Top Channel” në kundërshtim me këtë vendim të gjykatës. Askush nga institucioneve shtetërore, nuk ka fuqi të veprojë për këtë kompani.

Vendimi i gjykatës thotë shprehimisht: Sigurimi i padisë duke pezulluar matjen e televizionit nga pala e paditur, shoqëria “Telemetrix” ndaj “Top Channel”. Pra, vendimi është shumë i qartë, ndërkohë që edhe sot e kësaj dite, kjo kompani “Telemtrix” vazhdon të masë audiencën e “Top Channel”. Ndërkohë, sipas disa grafikëve që shoqëria “Telemetrix” u ka çuar klientët e saj, rezulton se vazhdon të matet audienca e “Top Channel”. Në këto grafikë, emri i televizionit “Top Channel” është zëvendësuar me “Other Kombëtarë”.

Fiks Fare kontaktoi me administratorin e kompanisë “Telemetrix”, Ivi Rexhepi, i cili e pranoi me zë dhe figurë se “ne masim çdo gjë”. Ai thotë se matja e audiencës bëhet nëpërmjet “audios që jep televizor i panelit tonë, vjen te serveri”. Ndërkohë, pranon se matja e audiencës bëhet vetëm lokale, në disa qytete, pra jo në shtrirje në të gjithë Shqipërinë.

Fiks Fare tentoi të komunikojë me kompaninë “Telemetrix”. Administratori, z.Ivi Rexhepi, fillimisht pranoi të takojë grupin e Fiks Fare, por më pas u tërhoq. Fiks Fare i dërgoi një kërkesë për informacione, duke pyetur se pse vazhdon të masë audiencën e “Top Channel”, duke pasur kundër dy vendime gjyqësore.

Madje, i kërkuam se pse i dërgon klientët raportet e matjes së audiencës, këtë herë jo me emrin e televizionit, por “Other Kombëtare”. Gjithashtu, i kërkuam kush është “Tjetër Kombëtare”, pasi në Shqipëri janë vetëm tre televizione kombëtare, dy prej të cilëve “Klan” dhe “Vizion Plus”, pasqyrohen në grafikët e “Telemetrix”. “Vendimi” Për sigurim padie “është një provizor i vendimit, i bazuar në një pamje të sipërfaqeve të rrethanave, të cilat ne e konsiderojmë të gabuar dhe të ngutshme nga Gjykata” – thuhet në përgjigjen e saj.

Telemetrix e cilëson vendimin e gjykatës si provizor dhe i gabuar, edhe pse për këtë fakt është shprehur edhe Gjykata e Apelit. Ndërkohë, për terminologjinë “tjetër kombëtar” thotë: Terminologjia “kombëtare” e përdorur nga Telemetrix nuk lidhet me terminologjinë e përdorur nga AMA, por përdoret për t’ju referuar kanaleve shqiptare në përgjithësi. Kategoria “Other_Kombetar është një kategori e papërcaktuar në të cilën Telemetrix përfshin kanale shqiptare, audio të cilat nuk identifikohen nga serverët e Telemetrix, me asnjë nga listat e kanaleve që ne monitorojmë.

Pas kësaj përgjigje, Fiks Fare u interesua pranë Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Sipas saj, “Telemetrix” dhe “Abacus” nuk janë të regjistruara në AKEP për ofrim të rrjeteve apo shërbimeve të komunikimeve elektronike. “Në lidhje me përmbajtjen e komunikimeve elektronike, sqarojmë që AKEP nuk ka kompetencë për trajtimin e gomave. Lidhur me pajisjet, AKEP nuk kontrollon këto pajisje “thuhet në përgjigje.

Fiks Fare iu drejtua edhe Autoritetit të Konkurrencës, si organ i cili vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg. Autoriteti na ktheu përgjigjen se “ju informoni se Autoriteti i Konkurrencës vlerësoi ankesën tuaj duke kërkuar informacione edhe pranë institucioneve të tjera publike”.

Në fakt, “Fiks Fare” nuk është ankues, por iu drejtua Autoritetit të Konkurrencës për informacion, në bazë të ligjit për “të drejtën e Informimit” dhe “Kushtetutës”. Sipas saj, Autoriteti i Konkurencës tha se i ka dërguar një kërkesë Autoritetit të Mediave Audiovizive. “AMA ka informuar se nuk disponon një listë të shoqërive që ushtrojnë aktivitet në tregun e shikueshmërisë / shikimit, pasi këto të fundit nuk janë të monitoruara apo kontrolluar nga autoriteti dhe nuk kanë informacion mbi pjesën e tregut të shoqërive që kryejnë audienca matjeje apo fushë e gomës së veprimit, funksionimit të sistemit të matjes së audiencës dhe instrumenteve për matjen e audiencës. Procesi matjes nuk rregullohet në mënyrë të qartë “.

Të gjitha institucionet “ngrenë duart” para këtij skandali, ku kompania ghosts, me shpenzime minimale, kontrollojnë audiencën e kompanive me mijëra punonjës dhe që qarkullojnë miliona euro paga, investime dhe të ardhura nga reklama. Në fund, Autoriteti i Konkurrencës pohon se “Komisioni i Konkurrencës, shqyrtoi ankesën tuaj dhe konkludoi që ankesa juaj nuk është objekt i nenit 8 dhe 9 të ligjit dhe për pasojë nuk jemi para kushteve të zbatueshmërisë së ligjit” Për Mbrojtjen e Konkurrencës “.

Në shkelje të ligjit për “të drejtën e informimit” dhe “Kushtetutës”, autoriteti e përcakton sërish Fiks Fare si ankues, kur në fakt, emisioni investigativ kërkoi vetëm informacione. Megjithatë, ky autoritet “mbylli sy” para fakteve që ne transmetuam se kompania “Telemetrix” po dëmton rëndë konkurrencën për matjen e audiencës!

BISEDË ME IVI REXHEPIN, ADMINISTRATOR I “TELEMETRIX”

Fiksi – Unë dua ta kap te pjesa marketingut. Ore matja e audiencës, ndikon në dhënien e reklamave?

Punonjësi – Nisur duke pyetur se sa ndikon matja e audiencës, po folim për shifra shumë të mëdha. Kur jemi shumë të mëdha, më e lehtë dhe më e lehtë, e dimë se cilat janë kanalet më të ndjekur, dihet kush janë kanalet e mëdha, ok? Dimë gjithashtu që kush janë oraret që pasqyrohen më shumë. Madje, madje edhe emisione, që edhe pa pasur nevojë të kemi numra të mirë audiencës, dihet se kur jepet Portokallia psh, është një shfaqje që ndiqet nga shumë veta. Struktura pak a shumë në këtë sektor është ndarë që janë 2 kryesore, dy dhe gjysmë se është dhe Vizioni.

Fiksi- Shiko, ne kemi mësuar që për të bërë matjet duhet të vendosen disa aparatura të caktuara.

Punonjës- Ti do të flasim pastaj për metodologjinë. Si ndërtohet një kompani matjeje. Kjo në vetvete është një sondazh. Sondazh minutë pas minuta. Madje në rastin tonë jo minutë pas minuta, po 3 herë në minutë. Bëhet një studim në terren, përfaqësues kombëtar në këtë rast, pra një anketë, le të themi në rastin tonë ka filluar me 3000 pyetësorë. Në bazë të këtij studimi, nxjerrim disa indikator që do të ndërtohet ky panel. Pra që të jetë përfaqësuese, në rastin tonë ishte përbërja familjare. Profili ekonomik është një tjetër indikator. Çfarë ka ardhur mujore ka familja. Sa televizorë ka familja, çfarë pajisje për të parë televizor zotëron. Indikatorët shumë të rëndësishëm që ne të tregojmë që paneli ynë është përfaqësues. Në bazë të këtyre kritereve, ne pastaj bëjmë një ndarje. Në këtë rast nuk bëjmë një matje përfaqësuese për gjithë Shqipërinë. A ishte shumë e shtrenjtë dhe më shumë familje. Për atë nuk ka kuptim të shes për shembull ato që reklamon, në zonën rurale, sepse nuk ka fuqi ekonomike. Iku 40%. Dhe ata nga këto 60, do marrim qytetet kryesore. Nuk do marrim Lushnjën, nuk marrim Fierin. Edhe mbetem te qytetet kryesore dhe kete ndarje sigurisht qe e bejme, ne baze te te dhenave qe ka INSTAT ne kete rast qe lidhen me konsumin. Është diskutuar nga shumë aktorë të tjerë, jo ju keni panel të vogël, Matja e audiencës nuk bëhet për dobi. Ne rregull? Pavarësisht ky sektor është aq i lirë, aq i lirë, saqë nuk ka sjellë kurrë ardhmëri. Thjesht po mbajmë veten. sepse nuk ka fuqi ekonomike. Iku 40%. Dhe ata nga këto 60, do marrim qytetet kryesore. Nuk do marrim Lushnjën, nuk marrim Fierin. Edhe mbetem te qytetet kryesore dhe kete ndarje sigurisht qe e bejme, ne baze te te dhenave qe ka INSTAT ne kete rast qe lidhen me konsumin. Është diskutuar nga shumë aktorë të tjerë, jo ju keni panel të vogël, Matja e audiencës nuk bëhet për dobi. Ne rregull? Pavarësisht ky sektor është aq i lirë, aq i lirë, saqë nuk ka sjellë kurrë ardhmëri. Thjesht po mbajmë veten. sepse nuk ka fuqi ekonomike. Iku 40%. Dhe ata nga këto 60, do marrim qytetet kryesore. Nuk do marrim Lushnjën, nuk marrim Fierin. Edhe mbetem te qytetet kryesore dhe kete ndarje sigurisht qe e bejme, ne baze te te dhenave qe ka INSTAT ne kete rast qe lidhen me konsumin. Është diskutuar nga shumë aktorë të tjerë, jo ju keni panel të vogël, Matja e audiencës nuk bëhet për dobi. Ne rregull? Pavarësisht ky sektor është aq i lirë, aq i lirë, saqë nuk ka sjellë kurrë ardhmëri. Thjesht po mbajmë veten. Matja e audiencës nuk bëhet për bamirësi. Ne rregull? Pavarësisht ky sektor është aq i lirë, aq i lirë, saqë nuk ka sjellë kurrë ardhmëri. Thjesht po mbajmë veten. Matja e audiencës nuk bëhet për bamirësi. Ne rregull? Pavarësisht ky sektor është aq i lirë, aq i lirë, saqë nuk ka sjellë kurrë ardhmëri. Thjesht po mbajmë veten.

Fiksi- Pra matja me panelin bëhet më tepër në Tiranë dhe qytetet kryesore apo jo?

Punonjësi- Po.

Fiksi- Tjetra, në mos gaboj, ju vendosni aparate apo jo?

Punonjës- Pasi vendosmë metodologjinë, edhe vendosëm që do shpërndahet paneli kështu, teknologjia tani. Në rastin konkret është një kuti android, i riprogramuar, i cili merr edhe mundësinë e një kartë brenda, telefonike. Edhe ky kuti android lidhet me audio të televizionit. Pse e bëjmë me audio edhe jo me frekuencë. Vjen audio e asaj që ti je duke parë, kalon në pajisjen direkte, ajo dërgon te serveri ynë. Si merret audio? 3 regjistrime me nga 15 sekonda çdo minutë. Edhe ata funksionojnë me logjikën, po e bëj sa më e thjeshtë: 2 plus 1. Pra nëse jemi dy News 24, edhe një Raport në mes, atëherë minuta do quhet Lajme 24. Kompanitë e marketingut janë ata klientët tanë kryesorë, që janë të abonuar te paneli ynë, paguajë abonimin mujor, edhe i kanë ato të dhëna, edhe ato të dhëna ato i rish. Matja e audiencës ndikon,

Fiksi-Juve me atë që masni televizionet kombëtare dhe këto informatikat.

Punonjës- Jo, jo ne masim çdo gjë. Çdo lloj audio që jep televizor në këtë panel, vjen te serveri. Ne masim audion, pra çfarë sheh. Luan play stacioni, vjen si regjistrim, video sheh në ju Tube, na vjen, edhe klasifikohet si tjetër. Ne kemi edhe një listë me disa kanale kryesore, për të cilat kemi disa operatorë që punojnë në mënyrë specifike për të dizajnuar ngjarjet. Para se të filloni reklamat, gjatë reklamave, kur mbaruan reklamat, kështu që unë jam në gjendje të prodhoj raporte ku jap eventin edhe performancën e eventit. Ke listën e kanaleve, që janë vetëm kanalet e mëdhaja që bëjnë këtë.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =