Himara i pari qytet në Shqipëri/ I shtohen edhe 156 kontenierë mbetjesh metalike - Arbëria News

Himara i pari qytet në Shqipëri/ I shtohen edhe 156 kontenierë mbetjesh metalike

Himarës i shtohen edhe 156 kontenierë mbetjesh metalike 1.1 m3. Kjo sasi e re kontenierësh i shtohet mbështetjes prej 112 kontenieresh plastik 1.1 m3, 180 kontenieresh 240 L dhe 100 kontenieresh 120L, për ndarje në burim të mbetjeve dhe 100 koshave rrugor. Himara është i pari qytet në Shqipëri ku do të implementohet për herë të parë ndarja e mbetjeve në burim, si dhe stabilizimi i mbetjeve mikse urbane. Bashkia Himarë po modernizon sistemin e grumbullimit të mbetjeve me mbështetjen e projektit “Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit në Shqipëri” nga GIZ Shqipëri me mbështetjen e BMZ. #ilovehimara#qytetipaster #mbetjetendara #BashkiaHimarë #GIZ #BMZ #himara

Fotografia e Bashkia Himarë
Fotografia e Bashkia Himarë
Fotografia e Bashkia Himarë
Fotografia e Bashkia Himarë

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 7 =