Ja sa ushtarë gjermanë ndodheshin në Tiranë në tetor 1944 - Arbëria News

Ja sa ushtarë gjermanë ndodheshin në Tiranë në tetor 1944

Nga Kastriot Dervishi

Në prag të largimit të plotë të ushtrisë naziste nga Ballkani dhe nga Shqipëria, sipas një njoftimi të shtabit të korparmatës së parë të ushtrisë komuniste, në Tiranë ndodhin më pak se 700 ushtarë gjermanë. Sipas urdhrit të operacionit të korparmatës së 1-rë, të datës 2.10.1944, ngarkoheshin divizioni 5, brigadat 8, 9, 15. Një pjesë e Tiranës ka qenë e boshatisur. Siç shihet, forca partizane ka qenë shumë më e madhe në numër se sa ushtria naziste. Qëllimi i armikut vlerësohej hapja e rrugës Tiranë-Vorë në pritje të ndonjë force që mund të vinte nga rruga Strugë-Elbasan-Tiranë.

/55 NEWS/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 1 =