Ja zgjidhja për studentët - Arbëria News

Ja zgjidhja për studentët

Artan Fuga

“Çfarë u propozoj studentëve, Ministres së arsimit, kolegëve të mi profesora dhe qeverisë!Per mua tani ka nevoje për masa të mençura.

Pranimi i amendimit te ligjit për arsimin e larte, që e pranon ose jo ndonjë fletushke shërbëtore propagandistike people, është ai baza e te gjitha te këqijave qe ka mbërthyer shkollën e lartë.

Pezullimi i te gjithë bordeve për një kohe te dyte derisa te përpunohet modeli i ri i administrimit.

Pranimi i pagesës me këste i detyrimeve financiare te studenteve

Planifikimi i nje studimi mbi gjendjen e arsimit te larte ne Shqipëri dhe paraqitja e tij si një plan masash Kuvendit te Shqipërisë para amendimit të ligjit për arsimin e lartë.

Pranimi i përpunimit te një ligji te integrimit te shkencës dhe kulturës e dijes ne shoqërinë e sotme shqiptare.

Përpunimi i një ligji për pranimin e të rinjve të diplomuar në administratën publike vetëm nëpërmjet meritokracisë dhe jo konkurseve fallco.

Përpunimi i ligjit antikorrupsion në sistemin universitar dhe në vlerësimin e studentëve.

Krijimi i një këshilli emergjence pranë ministrisë te arsimit ose edhe me lart për reformimin e arsimit te larte.

Përgatitja e një samiti a kongresi për arsimin e larte me te gjithë aktoret e interesuar sociale e politike dhe intelektuale te vendit. Urgjent.

Përpunimi i shpejte i modelit të universiteteve publike shqiptare

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − four =