Koncesionet jashtë kontrollit, Qeveria jep 83.000 Euro për verifikimin e kontratave - Arbëria News

Koncesionet jashtë kontrollit, Qeveria jep 83.000 Euro për verifikimin e kontratave

Mbledhje-Qeverie-30-shtator2

Kur vala e koncesioneve Partneritet Publik Privat ka përfshirë të gjithë sektorët, viagra 40mg qeveria ende nuk i ka llogaritë e sakta. Situata është jashtë kontrollit. Nuk dihet sa koncesione janë në çfarë niveli është zbatimi i kontratave dhe cilat janë rrisqet që ata përcjellin në arkën e shtetit.

Ministria e Ekonomisë ka shpallur prioritet këtë vit, price në të cilin do të angazhojë një shumë prej më shumë se 83 mijë eurosh për krijimin një regjistri elektronik për koncesionet.

Në programin e reformave për këtë Ministria e Ekonomisë synon që këtë vit të fusë një regjistër publik në lidhje me të gjitha aktivitetet e projekteve të PPP-së dhe do të publikojë përmbledhje të të gjitha kontratave të PPP-ve dhe të kontratave të hartuara nga vetë ato, duke përjashtuar këtu informacione të mbrojtura ose konfidenciale, për të garantuar transparencë të angazhimit të ndërmarrë nga qeveria qendrore.

Planet përfshijnë krijimin e një grupi pune në Ministrinë e Financave që do të merret me vlerësimin e risqeve fiskale, të propozojë masa për t’ i zbutur risqet dhe të japin vlerësime të risqeve që të mund të përfshihen në dokumentet buxhetore që u dorëzohet parlamentit.

Fondi Monetar Ndërkombëtar i ka vlerësuar koncesionet si një nga rreziqet më të mëdha fiskale, duke pohuar se të tashmë 55 partneritetet Publike dhe Private tashmë zënë 7 për qind të PBB dhe të tjera janë përfshirë në proces.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =